1. Sempozyum
2. Sempozyum
3. Sempozyum
4. Sempozyum
Anasayfa


Değerli Araştırmacılar,

Sizlere Hacettepe Üniversitesi TÖMER ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 4. Öğrenci Sempozyumunu duyurmak isteriz.

Sempozyuma katılım, Yabancılara Türkçe Öğretimi ile ilgili  bir doktora programına (Türkçe Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Eğitim Bilimleri vb.)  kayıtlı veya bu programlardan birinde hazırlayıp savunduğu doktora veya yüksek lisans tezini tanıtmak isteyen araştırmacılarla sınırlıdır.

Sempozyuma sunumlarıyla katkıda bulunmak isteyen araştırmacılar, bildiri özet formunu doldurarak hacettepeogrencisempozyumu@gmail.com adresine eposta olarak gönderebilirler. Sempozyuma kabul edilip sunulan bildiriler hakemlik sürecinden geçirildikten sonra elektronik bildiri kitabı olarak yayımlanacaktır. 

Bildirilerinizle katkıda bulunmanızı arzu ettiğimiz sempozyumun düzenlenme amaçları;
• ilgili doktora programlarına kayıtlı öğrencilerin veya programlardan mezun olanların yürüttükleri çalışmalar hakkında paylaşımda bulunmalarını sağlamak,
• yapılan çalışmalar kapsamında, alana faydalı olabilecek konularla ilgili fikir alışverişinde bulunulmasını sağlamak,
• alana yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda, olası proje ve çalışma grupları için iletişim ağını güçlendirmek,
• lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin ürünleri olan nitelikli bilimsel araştırmaların ve çalışmaların paylaşılacağı bir öğrenci sempozyumu geleneği oluşturmaktır.

Etkinlik 10 Ekim 2022 tarihinde çevrim içi gerçekleştirilecektir.

Önemli tarihler:
Başvuru ve özet gönderimi için son tarih: 15 Ağustos 2022
Sempozyum programının ilan tarihi: 16 Eylül 2022
Sempozyum tarihi: 10 Ekim 2022
Bildirilerin tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih: 7 Kasım 2022

Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu