1. Sempozyum
2. Sempozyum
3. Sempozyum
4. Sempozyum
5. Sempozyum
5. Öğrenci Sempozyum Daveti
Anasayfa


Değerli Araştırmacılar,

Sizlere Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 5. Öğrenci Sempozyumunu duyurmak isteriz.

Sempozyuma katılım; 

  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi programı yüksek lisans veya doktora (yeni mezun) mezunları,
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi lisansüstü programına kayıtlı doktora öğrencileri,
  • Eğitim Bilimleri (Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretimi vb.) alanındaki programlardan birine kayıtlı doktora öğrencisi olup Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi üzerine tez çalışması yürüten

araştırmacılarla sınırlıdır. 

Sempozyuma sunumlarıyla katkıda bulunmak isteyen araştırmacılar, bildiri özet formunu doldurarak gaziyadotogrencisempozyumu@gmail.com adresine eposta olarak gönderebilirler. Sempozyuma kabul edilip sunulan bildiriler hakemlik sürecinden geçirildikten sonra elektronik bildiri kitabı olarak yayımlanacaktır. 

Bildirilerinizle katkıda bulunmanızı arzu ettiğimiz sempozyumun düzenlenme amaçları;
• ilgili doktora programlarına kayıtlı öğrencilerin veya programlardan mezun olanların yürüttükleri çalışmalar hakkında paylaşımda bulunmalarını sağlamak,
• yapılan çalışmalar kapsamında, alana faydalı olabilecek konularla ilgili fikir alışverişinde bulunulmasını sağlamak,
• alana yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda, olası proje ve çalışma grupları için iletişim ağını güçlendirmek,
• lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin ürünleri olan nitelikli bilimsel araştırmaların ve çalışmaların paylaşılacağı bir öğrenci sempozyumu geleneği oluşturmaktır.

Etkinlik 4-5 Aralık 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Önemli tarihler:


Başvuru ve özet gönderimi için son tarih: 31 Ekim 2023
Sempozyum programının ilan tarihi: 25 Kasım 2023
Sempozyum tarihi: 4-5 Aralık 2023
Bildirilerin tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih: 5 Aralık 2023

Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu