1. Sempozyum
2. Sempozyum
3. Sempozyum
4. Sempozyum
5. Sempozyum
5. Öğrenci Sempozyum Daveti
Katılım Koşulları

Sempozyuma katılım; 

  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi programı yüksek lisans veya doktora (yeni mezun) mezunları,
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi lisansüstü programına kayıtlı doktora öğrencileri,
  • Eğitim Bilimleri (Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretimi vb.) alanındaki programlardan birine kayıtlı doktora öğrencisi olup Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi üzerine tez çalışması yürüten

araştırmacılarla sınırlıdır.