1. Sempozyum
2. Sempozyum
3. Sempozyum
4. Sempozyum
5. Sempozyum
5. Öğrenci Sempozyum Daveti
Kurullar

Onur Kurulu

Hacettepe Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN                                     Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Gazi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Musa Yıldız                                                         Gazi Üniversitesi/Türkiye

 

Genel Koordinatörler

Prof. Dr. Fatma AÇIK                                                                Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ                                                Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Yunus KOÇ

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Şaban ÇETİN

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Sema ASLAN DEMİR

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Muhammet KOÇAK

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Doç. Dr. Meltem EKTİ

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Doç. Dr. Ayşe YALÇIN ÇELİK

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Fatma AÇIK

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Yılmaz YEŞİL

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Doç. Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLİ

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Arş. Gör. Elif DEMİR

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Arş. Gör İsa KOYUNCU

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Yunus KOÇ

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Şaban ÇETİN                                                  

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Fatma AÇIK                                                    

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Nurettin DEMİR

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Kubilay AKTULUM

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Necati DEMİR

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Nezir TEMUR

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Mustafa KURT

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Nuray ALAGÖZLÜ

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Mehmet KARA

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Fahri TEMİZYÜREK

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Nermin YAZICI

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Mevlüt ERDEM 

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. İbrahim AHMET AYDEMİR

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Sema ASLAN DEMİR

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Arif SARIÇOBAN

Selçuk Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Ömer ÖZKAN

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Fatma BÖLÜKBAŞ KAYA

İ. Ü. Cerrahpaşa/Türkiye

Prof. Dr. Yusuf DOĞAN

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Kemalettin DENİZ

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Özay KARADAĞ

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Alpaslan OKUR

Sakarya Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Aliye USLU ÜSTTEN

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Sefa YÜCE

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Yılmaz YEŞİL

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Yusuf UYAR

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Nazife Burcu TAKIL

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Ülker ŞEN

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Başak UYSAL

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Doç. Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLİ

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Doç. Dr. Meltem EKTİ

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Doç. Dr. Harun ŞAHİN

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Doç. Dr. Demet KARDAŞ

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Doç. Dr. Burak TÜFEKÇİOĞLU

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ATABEY

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇOBANOĞLU AKTAN

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Özlem BAYRAK CÖMERT

Gazi Üniversitesi/Türkiye

Dr. Erol BARIN

Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi/Türkiye

Dr. Eser KOCAMAN GÜRATA

Hacettepe Üniversitesi/Türkiye