1. Sempozyum
2. Sempozyum
3. Sempozyum
4. Sempozyum
5. Sempozyum
5. Öğrenci Sempozyum Daveti
Sempozyum Hakkında

 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Öğrenci Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün ev sahipliği yaptığı bir etkinlik olarak gerçekleştirilmektedir. Dil öğretimi, dil bilimleri, edebiyat ve kültür çalışmaları gibi birçok bilim dalından beslenerek Yabancı Dil Olarak Türkçe alanına bilimsel katkı sağlamayı misyon edinmiş olan Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün öğretim üyeleri, öğrencileri ve mezunlarının destek ve katılımlarıyla gerçekleştirilen bu öğrenci sempozyumu, alanda ilk olma özelliğini taşımaktadır.   

Birincisi 20 Mayıs 2019’da düzenlenen ve her yıl daha fazla bilim insanını ve araştırmacıyı bir araya getirmeyi hedefleyen Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Öğrenci Sempozyumunun düzenlenme amaçları;

 

  • yabancı dil olarak Türkçe öğretimiyle ilgili doktora programlarına kayıtlı öğrencilerin veya programlardan mezun olanların, yürüttükleri çalışmalar hakkında paylaşımda bulunmalarını sağlamak,
  • yapılan çalışmalar kapsamında, alana faydalı olabilecek konularla ilgili fikir alışverişinde bulunulmasını sağlamak,
  • alana yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda, olası proje ve çalışma grupları için iletişim ağını güçlendirmek,
  • lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin ürünleri olan nitelikli bilimsel araştırmaların ve çalışmaların paylaşılacağı bir öğrenci sempozyumu geleneği oluşturmaktır.

 


 

Teaching Turkish as a Foreign Language Student Symposium is organized and hosted by Hacettepe University Institute of Turkish Studies. This student symposium, held with the support and participation of faculty members, PhD students and graduates of the Institute of Turkish Studies, which has a mission to contribute to the field of Turkish as a Foreign Language by feeding from many disciplines such as language teaching, linguistics, literature and cultural studies, is the first in the field.

The first symposium was organized on May 20, 2019. Having the intention to bring together more scientists and researchers each year, this symposium has the following objectives:

• to make it possible for graduates and for students enrolled in doctoral programs related to teaching Turkish as a foreign language to share their studies,
• within the scope of the studies carried out, to enable students to interact with other participants and potential collaborators by stimulating exchanges of ideas and experiences,
• to develop a supportive community of researchers and to strengthen communication networks for possible projects and working groups in line with the needs of the field,
• to establish a student symposium tradition, in which qualified scientific research and studies will be shared, for years to come.